Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, öğrencilerin evine okulu götüren teknolojik eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan Eğitim

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? 

Uzaktan eğitim zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli olarak derslerin işlendiği öğrencilerin isterlerse bu dersleri tekrar izleyebileceği çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. 

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI 

Bugün içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde insanların sağlığı gözetilerek eğitim uzaktan verilmektedir. Dolayısıyla eğitim alan ve eğitim veren insanların akıllarında belirli sorular oluşmaktadır. Bu sorulardan bazıları; 

UZAKTAN EĞİTİM VERİMLİ MİDİR? 

Uzaktan eğitim sistemi düşünülenin aksine ikinci bir öğretim sistemi değil çağdaş bir eğtim sistemidir. Uzaktan eğitim yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan başarılı sonuçlara varılan en modern donanıma sahip eğitim sistemi özelliğini taşımaktadır. 

Uzaktan eğitim öğrencinin özgür olduğu bir eğitim sistemidir. Öğrenci istediği yerden bağlanarak derse katılım sağlayabilir. Geniş bir öğrenci kitlesine hizmet sunabilen ayrıca zamandan oldukça tasarruf edebileceğiniz bir sistemdir. 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE SINAVLAR NASIL YAPILMAKTADIR? 

Pandemi süreci boyunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internet üzerinden sınav yapmamaktadır ancak mebden bağımsız olarak eğitim veren üniversiteler kendilerine ait bir sistem oluşturarak sınavlarını yapabilmektedirler. Olası bir güven sorununu öğrencilerin kamerasını açtırarak önüne geçmeyi hedeflemişlerdir. 

UZAKTAN EĞİTİM VE SINIFTA EĞİTİM ARASINDAKİ FARKLAR 

Sınıfta eğitim verilirken eğitim gören kişiler belirli gün ve saatler arasında eğitim gördükleri binalara gelerek eğitim alırlar. Bu süreçte öğrenci hem zamanını hercar hem de masraf yapmak durumunda kalır. Eğitim alan kişilerin uzaktan eğitim sürecindeki gibi gelemediği günler için telafisi olmamaktadır bu durum öğrenciyi yormakla beraber sınıfta eğitim maliyetleri yüksek olduğu için gereksiz bir ücret oluşturmaktadır. Kısacası uzaktan eğitim modeli doğru işlendiği taktirde sınıfta eğitim modelinden çok daha avantajlı bir seçimdir. 

UZAKTAN EĞİTİM BAŞARIYA ULAŞMIŞ MIDIR? 

Ülkemizde de uygulanmakta olan uzaktan eğitim sistemini başarılı bulanların oranı %63 ile ilköğretim %65 ile ortaöğretim, %58 ile üniversiteliler uzaktan eğitim modelini başarılı buluyor. Yine grafikler gösteriyor ki öğrencilerin %44’ü eğitime bilgisayardan, %30’u televizyondan, %21’i telefondan ve %5’i de tabletten bağlanmaktadır. 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİNCE YAŞANAN SORUNLAR 

Uzaktan eğitim modeli her ne kadar daha avantajlı görülsede dez avantajları da bulunmaktadır. Öğrenciler eğitim görürken en çok yaşanan sorunlardan bazıları internet kopukluğu, konsantre bozukluğu, eğitim içeriği yetersizliği olarak görülmetedir. Devam etmekte olan çalışmalar sorunların en aza indirileceğini savunmaktadırlar ancak öğrencilerin sınıf ortamından mahrum olduklarından dolayı konsantre bozukluğunu kontrol etmek öğrencilere ve velilere kalmaktadır. Uzmanlar özellikle velilere büyük rol düştüğünü belirtmektedir. Öğrenciler için uygun çalışma ortamı bunların başında yer almaktadır. Cihaz yetersizliği sonucu derslere katılamayan öğrencilere ise devlet ve hayır kurumları destek çıkmakta, pandemi süresi boyunca eğitimden ödün vermemeyi amaçlamaktadırlar.