TYT Konuları Nelerdir?

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Toplam 120 soru vardır. 120 soru için size verilen süre ise 135 dakikadır.

TYT Konuları Nelerdir?
insan resimleri

TYT Konuları Nelerdir?
TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Toplam 120 soru vardır. 120 soru için size verilen süre ise 135 dakikadır.

TYT Türkçe Konuları Nelerdir?
Bu liste üzerinden dil bilgisi ve anlam bilgisi konularını görebilirsiniz. ÖSYM her yıl ortalama olarak 32-33 soru anlam bilgisi, 7-8 soruysa dil bilgisi sorusu sormaktadır. Daha detaylı şekilde TYT Türkçe Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz.
- Söz Yorumu
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragraf Anlam
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcükte Yapı
- Sözcük Türleri
- Fiil, Ek-Fiil, Fiilimsi
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Öğeleri
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozuklukları

TYT Matematik Konuları Nelerdir?
TYT Matematik testi 40 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her yıl ortalama olarak 31-32 soru Matematik, 8-9 soruysa Geometri sorusu sormaktadır.
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme Bölünebilme
- Ebob Ekok
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler
- Kartezyen Çarpımı
- Mantık
- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- 2. Dereceden Denklemler
- Permütasyon ve Kombinasyon
- Olasılık 
- İstatistik

TYT Geometri Konuları Nelerdir?
Geometri dersi TYT Matematik testinin içinde sorulmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her yıl ortalama olarak 31-32 soru Matematik, 8-9 soruysa Geometri sorusu sormaktadır.
- Temel Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
    - Dik Üçgen
    - İkizkenar Üçgen
    - Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Özel Dikdörtgenler
    - Dörtgenler
    - Deltoid
    - Paralelkenar
    - Eşkenar Dörtgen
    - Dikdörtgen
    - Kare
    - İkizkenar
    - Yamuk
- Çember ve Daire
- Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Katı Cisimler
    - Dikdörtgenler Prizması
    - Küp
    - Koni
    - Silindir
    - Küp 
    - Piramit

TYT Sosyal Bilimler Konuları Nelerdir?
TYT sınavının Sosyal Bilimler kısmı 20 sorudan oluşmaktadır. 20 soru tarih, coğrafya, din, felsefe olmak üzere 4 derse ayrılır.

Tarih;
- Tarih Bilimi
- İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
- Arayış Yılları ( 17. yy )
- En Uzun Yüzyıl ( 1800-1922 )
- 20. yy Başlarında Osmanlı Devleti
- 1. Dünya Savaşı
- Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmaları
- TBMM Dönemi
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Türk Dış Politikası

Coğrafya;
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve Sıcaklık
- İklimler
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nem, Yağış ve Buharlaşma
- İç Kuvvetler - Dış Kuvvetler
- Su 
- Toprak ve Bitkiler
- Nüfus Göç Yerleşme
- Türkiye'nin Yer Şekilleri
- Ekonomik Faaliyetler
- Bölgeler
- Uluslararası Ulaşım Hatları
- Çevre ve Toplum
- Doğal Afetler

Din;
- Bilgi ve İnanç
- İslam ve İbadet
- Ahlak ve Değerler
- Allah İnsan İlişkisi
- Hz. Muhammed 
- Vahiy ve Akıl
- İslam Düşüncesinde Yorumlar
- Mezhepler
- Din, Kültür ve Medeniyet
- İslam ve Bilim

Felsefe;
- Felsefe'nin Konusu
- Din Felsefesi
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi

TYT Fen Bilimleri Konuları Nelerdir?
TYT sınavının Fen bölümü 20 sorudan oluşmaktadır. Bu soruları Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri oluşturmaktadır.

Fizik;
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Enerji
- Kuvvet ve Hareket
- Isı ve Sıcaklık
- Elektrostatik
- Elektrik ve Manyetizma
- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
- Dalgalar 
- Optik

Kimya;
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Cetvel
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Kimyasal Hesaplamalar
- Kimyanin Temel Kanunları
- Asit, Baz ve Tuz
- Maddenin Halleri
- Karışımlar
- Doğa ve Kimya
- Kimya Her Yerde

Biyoloji;
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organelleri
- Hücre Zarından Madde Geçişi
- Canlıların Sınıflandırılması
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunları


Merak Edilenler

TYT'de Baraj Nasıl Geçilir?
TYT Baraj Puanı 150 olarak belirlenmiştir. Bu puana ulaşabilmek için 20 civarı net yapmanız yeterli olacaktır.

TYT Puanımla 4 Yıllık Üniversitesi Tercih Edebilir Miyim?
Edemezsiniz. TYT puanı ile 2 senelik önlisans ve açıköğretim bölümlerini ve özel yetenek sınavlı bölümleri tercih edebilirsiniz.

TYT'de Hangi Soruları Çözmeliyim?
TYT sınavında çözeceğiniz her soru size puan kazandıracaktır. Puan türünüze özel çözmeniz gerekli olan bir test yoktur. Tüm testler sizin TYT puanınızı yükseltecektir. Fakat puanınızın hesaplanması için Türkçe ya da Matematik testlerinin birinden en az 0.5 net yapmanız gerekiyor.