Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji kavramının en basit şekilde tarifine baktığımızda "Toplum bilimi" kavramı ortaya çıkmaktadır.

Sosyoloji Nedir?
sosyoloji

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji kavramının en basit şekilde tarifine baktığımızda "Toplum bilimi" kavramı ortaya çıkmaktadır.

Sosyoloji, toplumun işleyişini, toplumun hareket yapısını, toplumun kültür ve ahlak yapılarını ve toplumun tüm demografik özellikleri ile durumunu inceleyen bir Sosyal Bilim dalıdır. 

Sosyoloji Bilimi üzerinde çalışan bilim insanlarına "Sosyolog" denilmektedir.

Sosyoloji Kavramının Etimolojik Kökeni Nedir?

Sociology kelimesi, Yunanca “bilim” anlamına gelen “logy” eki ve Latince'de, genel anlamda insanı işaret eden, üye, arkadaş veya dost anlamındaki, “socius” kelimesinden gelen “socio-” kökünden oluşur.

Sosyolojinin Özellikleri

 • Bireysel sorunlarla değil toplumsal sorunlarla ilgilenir
 • Sosyoloji bilimi evrensel kural ve tanımlar yapmaz
 • Sosyoloji bilimi olması gerekeni değil olanı inceler
 • Sosyoloji diğer bilim dallarıyla dayanışma içinde hareket eder
 • Sosyoloji bilimi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak genellemelere ulaşır
 • Sosyoloji bilimi sistemli ve düzenli bilgiden oluşur
 • Sosyoloji bilimi pozitif bir bilimdir
 • Sosyoloji bilimi toplumları genel kural ve tanımlar eşiğinde ayırarak incelemez.

Sosyolojik Yaklaşımlar ve Yöntemler

 • Auguste Comte (1789-1857): Pozitivist.
 • Émile Durkheim (1858-1917): Pozitivist.
 • Karl Marx: Diyalektik Materyalist
 • Giambattista Vico (1668-1774): Özneci/Anlamacı.
 • Wilhelm Dilthey (1833-1911): Hermeneutik geleneğe bağlı; Anlamacı.
 • Georg Simmel (1858-1918): Karmaşık Süreçci.
 • Max Weber: Anlamacı ve Etkinlikçi.
 • Talcott Parsons : Yapısal İşlevselcilik

-Diğer gruplar: Robert Merton, Gerhard Lenski, Erving Goffman, Herbert Blumer, Harold Garfinkel, Peter Berger, Amitai Etzioni, C.Wright Mills, Daniel Bell, Alvin Toffler, G.Herbert Mead, Alain Touraine.

Source: Wikipedia