Sanat Nedir?

Sanat, yazarın yaratıcı veya teknik becerisini ifade eden ve güzellikleri veya duygusal güçleri nedeniyle takdir edilmeyi amaçlayan görsel, işitsel veya icra edilen sanat eserleri (sanat eserleri) yaratmakla uğraşan çok çeşitli insan faaliyetleridir.

Sanat Nedir?
sanat

Sanat Nedir?


Sanat, yazarın yaratıcı veya teknik becerisini ifade eden ve güzellikleri veya duygusal güçleri nedeniyle takdir edilmeyi amaçlayan görsel, işitsel veya icra edilen sanat eserleri (sanat eserleri) yaratmakla uğraşan çok çeşitli insan faaliyetleridir.

En eski belgelenmiş sanat biçimleri, resim, heykel, baskı resim, fotoğrafçılık ve diğer görsel medya gibi alanlardaki görüntüleri veya nesneleri içeren görsel sanatlardır. Mimarlık genellikle görsel sanatlardan biri olarak kabul edilir; ancak dekoratif sanatlarda olduğu gibi, bir resim gibi başka bir görsel sanatta yer almayan, pratik kullanım düşüncelerinin gerekli olduğu nesnelerin yaratılmasını içerir.

Sanat, mimesis (Gerçekliğin temsili), ifade, duygu iletişimi veya diğer nitelikler açısından karakterize edilebilir. Sanatı neyin oluşturduğunun tanımı tartışmalı ve zamanla değişmiş olsa da genel tanımlamalar, insan failliği ve yaratımından kaynaklanan yaratıcı veya teknik beceri fikrine odaklanır. Bir sanat eserini görsel olarak tanımlamak söz konusu olduğunda, tek bir değer kümesi veya estetik özellik yoktur. Barok bir resim, çağdaş bir performans eseri ile çok fazla benzemez, ancak her ikisi de sanat olarak kabul edilir.

Sanatın görünüşte tanımlanamaz doğasına rağmen, onun estetik yargısı ve analizi için her zaman belirli biçimsel yönergeler var olmuştur. Biçimcilik, bir sanat yapıtının sanatsal değerinin yalnızca biçimi veya nasıl yapıldığıyla belirlendiği sanat teorisindeki bir kavramdır. Biçimcilik, gerçekçiliğe, içeriğe veya içeriğe herhangi bir atıfta bulunmanın aksine, orta ve kompozisyon unsurlarını dikkate alarak, çalışmaları tamamen görsel bir düzeyde değerlendirir.