Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesif kompulsif bozukluk (okb), insanların obsesyon adında olan devamlı yeniden düşüncelere haiz olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, çoğu zaman rahatlamak amacıyla kompulsiyon adı verilen devamlı tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?
Obsesif kompulsif bozukluk (okb), insanların obsesyon adında olan devamlı yeniden düşüncelere haiz olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, çoğu zaman rahatlamak amacıyla kompulsiyon adı verilen devamlı tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.
Obsesif kompulsif bozukluğa (okb) sahip hastalar, kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları yada imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu durum hem kendileri bununla birlikte çevresindekiler için son aşama rahatsız edici olabilir.

Bu düşüncelerin ürettiği kaygı, gerginlik, kendini tekrarlayan davranışları, ritüeller veya rutinlerin zorunlu hale gelmesine sebep olur. Obsesif kompulsif bozukluk (okb) hastaları tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla tüm bunları bir rutin haline getirir.                                                                                                      

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri
Obsesif kompulsif bozukluk nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Fakat OKB nedenleri olarak biyolojik ve çevresel faktörler etkilidir.

Genetik ( Biyolojik ) Faktörler
Obsesif kompulsif bozukluğunda, beynin belirli bölümlerinde aşırı aktivite bulunmaktadır. Hasta obsesif kompulsif bozukluk (okb) etkilerini yaşarken beyin daha da etken hale gelir.
Çevresel Faktörler
Çocukluk çağı travmalarına (örneğin, taciz) maruz kalanlarda ileri yaşamlarında önemli bir stres yaşantısı ardından OKB'nin ortaya çıkabilmesi erken çocukluk dönemlerinin OKB gelişiminde önemli rol oynadığını göstermektedir. 
Ayrıca kişinin karakteri, aşırı titiz; kuralcı, mükemmelliyetçi oluşu OKB'ye oldukça yatkın olduğunu gösterebilir. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri
Obsesif kompulsif bozukluk, çoğu zaman saplantı bununla birlikte kişinin kendini zorlamasını içerir. Sadece obsesyon semptomları olması da mümkündür. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında takıntıların ve zorlamaların aşırı olduğu kolaylıkla fark edilebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk hastaları takıntılı düşünceleri olduğunda endişelerini kontrol etmeye yardımcı olacak kurallar yada ritüeller oluşturabilir. Fakat kontrol etme çabaları çoğu zaman düzeltmeyi gayeledikları sorunla gerçekçi bir şekilde ilişkili değildir.

Obsesif kompulsif bozukluk kendini tekrarlayan bir rahatsızlık türüdür. Obsesif kompulsif bozukluk istenmeyen düşünceler, devamlı müdahil olma, sıkıntı yada kaygı veren dürtülerdir. Bu hastalığa haiz kişiler kendilerini zorlayarak tüm düşüncelerini görmezden gelmeye veya onlardan kurtulmaya çalışabilir. Ama hasta bu tip saplantılardan kurtulmaya çalışırken daha da zorlanabilir.
Obsesif kompulsif bozukluk genellikle gençlik yada erken yetişkinlik senelerında adım atar. Semptomlar yavaş yavaş başlayarak bütün yaşam boyunca değişim izah edebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri bireyin çok fazla stres altında kaldığı durumlarda daha da kötü hale gelir. Genellikle yaşam boyu devam eden bir rahatsızlık olarak düşünülen obsesif kompulsif bozukluk hafif ila orta şiddette semptomlara neden olabilir. Bunlarla beraber OKB bozukluğunun belirtileri şunlardır;
– Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma
– Başkasına zarar vermekten korkma
– Hata yapmaktan korkma
– Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma
– Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma
– Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı
– Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı