Narsisizm Nedir?

Narsisizim Nedir? Narsistlikten Nasıl Kurtulunur? Narsisizim Belirtileri? Narsisizimden Nasıl Kurtulunur?

Narsisizm Nedir?
İnsan

Narsisizm Nedir?

Narsisizm, diğer adıyla özseverlik, insanlık tarihinin başından bu yana pek çok insanda görülebilen bir tür kişilik bozukluğudur. Kısa tabirle kişinin kendine

aşık olması durumudur. Sigmund Freud narsisizmi " dış dünyadan soyutlanan libidonun egoya yönlendirilmesi " şeklinde açıklamıştır.

Nedenleri ise genelde çocukluk dönemindeki travmalara dayanır. Yoksunluklar, fazlalıklar ve sevgi eksikliği narsistliğe sebep olmuş olabilir.

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler ben merkezli, bencil ve kibirlidirler. Kendilerini kutsar ve kutsallaştırırlar. Övülmeyi severler ancak eleştriye

tahammülleri yoktur. Kayırılmaları gerektiğini, bu olmadığında haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Bazen yalancı bir mütevazılık gösterisi sergilerler.

Bunun altında ise başkaları tarafından övülme isteği yatar. Konuşma sırasında yetersiz olmaktan korktukları için lafı döndürüp dolaştırıp kendileriye ilgili

hayranlık duyuracak şeylere getirir, bazen yalana başvurabilirler. Kıskanıldıklarını düşünürler. Kendilerini efendi, toplumu köle görürler.

Kendilerinden başka hiçbir şeyi önemsemezler. Karar alırken tek başlarına, kimseye danışmadan ve istişare etmeden karar aldıklarından 'anti-demokrat ve 

faşist'dirler.

Narsisistik Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

İnkar (denial) : Kişi sorunun bilinçli olarak dayanılamayan acı veren yönlerinden uzaklaşmak için olayın varlığını kabul etmez. Bunlarla ilgili bilgi edinmekten

kaçınır, görmezden gelir.

Çarpıtma (distortion) . Birey kendi iç dünyasının gereksinimlerine göre kendi dışındaki durum ya da süreçleri gerçekçi olmayan bir şekilde değişikliğe uğratır.

Sevilmeyen kişinin meyve veren ağacı taşlarlar demesi gibi.

Primitif idealizasyon (olgun olmayan örnek alma) : Kişinin etrafındaki tüm bireyler ya tamamı ile iyidir ya da tamamı ile kötüdür. İyi olarak görünenlerin 

iyilik dereceleri abartılır ve tanrılaştırılırlar, kötü olarak algılanmış olanlar ise yerden yere vurulurlar.Yani ya siyah ya beyazdırlar.

Yansıtma (projection) : Kendisi ile ilgili durumlarda varolan istenmedik bir özelliğin, karşısındaki kişilerde var gibi algılanmasıdır. Bu kişiler kendi hataları

olmasına rağmen başkalarını suçlar.

Yansıtmalı özdeşim (projective identifacation) : Kişi ya dayanamadığı, acı veren özelliklerini ya da karşısındakine güven duymak için iyi bulduğu özelliklerini

karşısındakine yansıtır. Bu şekilde olumsuz özellikler sürekli kontrol altında tutulurken, enerji harcanır. Bu savunmanın sıklıkla kullanılması kişinin sürekli

olarak dışarıdaki başkalarına bağlanmasına yol açabilir.

Ayırmak (splitting) : Tüm varlıklar, durumlar iyi ya da kötü diye ikiye ayrılır. İyiler hoşlanılan duygulanımları ve güzel hatıralar olarak; kötüler hoş 

olmayan duygulanımlar ve olumsuz anılar olarak zihinde korunur. Birbirine karşıt ve çatışan duygulanımları bölümlere ayrılır. Bu iyi ve kötü hisler, durumlar

bütünleştirilemez.

Narsistlikten Kurtulmak?

Öncelikle narsisizme sebep olan, bu durumu tetikleyen şey ile yüzleşilmelidir. Empati kurmak narsist insanın körelen duygularını tekrar ortaya çıkarabilir.

Narsisizm halledmeyeceğimiz kadar ilerlemiş de olabilir. Bu durumda psikoterapi uzman desteği alınmalıdır.

Günümüzde Neden Arttı?

Uzmanlar narsisizmin günümüzde çok daha yaygın bir hale geldiğini inkar etmiyor. Gün geçtikçe bu konu ile ilgili araştırma ve yazılar da artıyor. 

Bu konu ile ilgili araştırma yapan insanlar ise sosyal medyanın, narsisistik davranışları teşvik edici bir rol oynadığını söylüyor. "Sosyal medyada adeta 

bir narsist avnın başladığını söyleyebiliriz."