Metafor Nedir?

Verilmek istenen mesaja canlılık, derinlik ve güçlü bir anlam kazandırmak için yapılan benzetmelere metafor denir.TDK'da ise sadece "mecaz" denilmiştir.

Metafor Nedir?
metafor

Metafor  Nedir?

Verilmek istenen mesaja canlılık, derinlik ve güçlü bir anlam kazandırmak için yapılan benzetmelere metafor denir.TDK'da ise sadece "mecaz" denilmiştir. Fransızca kökenlidir. "Metafor kelimesi genel yapısı itibariyle birçok anlamı karşılamaktadır. Kavramın birden fazla anlama karşılık gelmesi temelde “taşıma’’ (bir anlamı ötekine gönderme) anlamıyla sonsuz bir anlam evrenine açılımlanmasından doğmaktadır. Sözcük, en basit yapı taşı olan mecazla başlayıp, kişileştirme, istiare, değişmece... vb. kadar çok geniş bir anlam evrenine sahiptir. Metafor kelimesi esas olarak Grekçe’de “metaherein’’ kelimesinden gelmektedir." Birsorun, durumu, olayı ifade etmek için kullanılır. Verilen mesajlar bilinçaltına işler. Metafor yapabilmek zeka isteyen bir yetenektir. Herkes metafor yapamaz. Kreatif düşünce ve zeka parıltısı gereklidir. Metafor yapıldığında konuyla ilgili ise unutlmaz olur. Bilinçten bilinçaltına taşınır.  

Metafor, dilin sembolik amaçlı kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu başka bir kavramla veya bir durumla kullanılması biçiminde tanımlanabilir

(Aydın ve Pehlivan, 2010).

Bu edebî sanatın, gündelik dilde yer aldığından çok daha fazla dilbilim ve edebiyat alanı içerisinde geniş bir yeri vardır. Mecazlar, kelimelerin ifade ettikleri anlamlarda veya kullanışlarında, söze güzellik, kuvvet ve canlılık katmak amacıyla yapılan değişikliklerdir

(Darıcı, 2014). 

Örneğin “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!”

“Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal”

Mehmet Akif ERSOY

Al sancak ve Hilal kelimeleriyle Türk Bayrağı anlatılmak istenmiştir yani burada bir metafor bulunmaktadır. En yaygın ve bilinen metafor budur.

Çocukların düşünme, anlama, akıl yürütme becerilerini geliştirir. Eğitim ortamına öğrencilerin aktif katılımı sağlanır ve bu sayede öğrenci kazanılır. Bilimsel kavramları akılda tutmalarına ve öğrenmelirine destek sağlar. Problem çözme yeteneğini geliştirir. Soyut ve anlaşılması zor olan kavramları somutlaştırarak öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlar. Metafor hayatın bir parçası olduğu gibi eğitiminde bir parçasıdır. Metafor olmadan yapılan eğitim hamdır. Öğrenciye geçmez. Etki bırakmaz. Fakat metafor hem etki bırakır hem de tepki alınmasını ağlar. Yani metafor, çok güçlü ve önemli bir eğitim aracıdır.

Günlük hayatta metafora geldi sıra. Düşün ki yeni bir şey keşfettin ya da buldun. Ve bu soyut, akılla bulduğun bir şey. Kanıtlayamıyorsun. Bunu karşıdaki kişiye benzetmeler yapmadan aktarman eğer ki kanıtın yoksa imkansızdır. Orta Çağ'da birine elektrikten bahsetmek gibi. Eğer çarpamıyorsan onun aklında bir yeri olması için bir örnekle, metaforla açıklama yapmak zorundasın. Hayatın her anında böyle bu. Birini bir şeye inandırmak istiyorsanız onun inandığı başka bir şeyden örnek vererek açıklayın. Bu onun için kanıt niteleyici olacaktır.