Metafor Nedir?

Metafor bir durumu, olayı veya bir nesneyi anlatmak için teşbih yani benzetme sanatına dayalı anlatmaktır. Metafor Fransızca kökenli olup ülkemizde daha sık kullanılan mecaz sözcüğü ile aynı anlama gelmektedir. Metafor ile benzetme arasındaki tek farka bakacak olursak ise metafor anlatılmak istenen nesnenin yerine kullanılır.

Metafor Nedir?

Metafor Nedir?

Metafor bir durumu, olayı veya bir nesneyi anlatmak için teşbih yani benzetme sanatına dayalı anlatmaktır. Metafor Fransızca kökenli olup ülkemizde daha sık kullanılan mecaz sözcüğü ile aynı anlama gelmektedir. Metafor ile benzetme arasındaki tek farka bakacak olursak ise metafor anlatılmak istenen nesnenin yerine kullanılır.

Tdk'ya Göre Metafor Nedir?

Tdk sözlüğünde metafor için sadece mecaz açıklaması yapılmış ve yeterli bulunmuşsa da bizce tam karşılığı değildir.

Metafor Neden Kullanılır?

Burada birçok farklı amaç olabilmektedir.  Metaforun kullanımı en temel olarak şu sebeplerdendir;

  • Kurulan cümleye ağdalı ve şiirsel derin anlam katmak,
  • Anlaşılması güç bir şeyi metafor ile kolayca anlatabilmek, 
  • Soyut kavramların somut hale getirilmesi, 
  •  ve son olarak iğneleme maksadıyla kullanılabilir.