Kibir Nedir?

Kibir kelimesi kendini herkesten üstün tutma, büyük görme, gurur anlamlarını taşımaktadır.

Kibir Nedir?
kendini beğenmiş

Kibir kelimesi kendini herkesten üstün tutma, büyük görme, gurur anlamlarını taşımaktadır.

Kibir Nedir?

Kibir, kendini başkalarından üstün görmektir. Başkalarını küçümse ve kendini diğerlerinin üstünde görme davranışıdır. Bir davranış olarak dışarıya yansımayabilir. İnsan kendi arasında gizli bir büyüklenme hissine haiz olabilir. Bu his zaten çoğu zaman gizliden gizliye yürütülür. İnsan kibrini çoğu zaman duyuru etmez. Hepimizin arasında bir halde efsunklük güdüsü vardır. Bunun ayrımına varmak epey zor olsa gerek. Az ya da çok, büyüklük iddiasındayız. Bu iddianın kibir olması ölçüsüne bağlıdır. Büyüklük iddiasının aşırı olanı toplum tarafından günah, doğrusu suç rakamlmıştır. Davranış olarak dışarıya yansıyanı da toplum tarafınca cezalandırılır.

Kibirden Kurtulmak

Kibirden kurtulmanın çaresi yalnızca insanın ilk önce kendi mahiyetini tanıması sonrasında da kibirli olmanın dehşet verici neticelerini düşünüp anlamasıyla mümkündür.

İmam Ali Kerremellahu Wecheh: "Başlangıcı nutfe (erkek ve kadın dölünün karışımı), sonu ise murdar bir leş olan insanın kibirle ne işi var?" demiştir.

Mutarrif Bin Abdullah, bir gün Muhelleb'i görür, ipek bir cübbesi içinde çalım satmaktadır. Mutarrif ona der ki. “Ey tanrı'ın kulu! Bu yürüyüşün, Tanrı'ın ve O'nun resulü'nün hışmına vesile olan bir yürüyüştür.”

Muhelleb ona: “Beni tanımıyor musun?” diye sorar. Mutarrif de ona der ki: “Doğal tanıyorum. Başlangıcın bir meni damlası, akıbetin kokuşmuş bir leş parçası, sen de bu iki uç içinde pislik yükü taşıyan birisin.”

Bu ağır cevap altında ezilen Muhelleb, ağzını açmadan oradan uzaklaşır ve tekrar çalım satarak yürümez.

Muhammed bin Vasî (rahimehullah) oğlunun çalım sattığını görür görmez onu yanına çağırarak kendisine der ki: “Yavrum, sen kim bulunduğunu biliyor musun? Anneni köle iken yüz dirheme satın aldım, babana gelince allah celle celaluh müslümanlar içinde onun gibilerinin sayısını çoğaltmasın!”

Yukarıda kibrin negatif sonuçlarından birtakımları zikredildi. Ek olarak İ̇mam Gazali ( rahimehullah ) şöyle demiştir:

Kibirlilik taslamak ve kendini beğenmişlik faziletleri siler ve alçaklık kazandırır. Kibrin nasihat dinlemeyi ve ahlak edilmeyi engellemiş olan bir rezalet olması alçaklık noktasında insana kâfidir. Bu yüzdendir ki, mütefekkirler “İlim hayâ ile büyüklük taslama arasında barınamaz. Sel, yüksek binalara nasıl düşman ise ilim de böbürlenenlere öyle düşmandır” derler.

Kibir i̇blisin işlediği ilk günahtır. Allah celle celaluh da kendisini lanetleyerek gökler ve bölgeler kadar geniş olan cennetten cehennem azabına kovmuştur.