Felsefe Nedir?

Türk Dil Kurumu'nda "var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması" olarak açıklanan felsefe terimi, Grekçe philp yani sevgi, sophia yani bilgi sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bilgelik sevgisi demektir.

Felsefe Nedir?
kitaplık

Felsefe Nedir?

Türk Dil Kurumu'nda "var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması" olarak açıklanan felsefe terimi, Grekçe philp yani sevgi, sophia yani bilgi sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bilgelik sevgisi demektir. Şöyle de açıklayabiliriz. İnsan çevresiyle bağ kurar ve bu bağ sayesinde bilgi ortaya çıkar. Bilgi öznenin nesneye yönelmesiyle ortaya çıkan üründür. Her şeyden önce düşüncelere, kavramlara ve dile açıklık getirmeyi amaçlar. Biraz daha düşünürsek felsefe nedir sorusunun da felsefi bir düşünce olduğunu anlarız. Felsefeyi hayatımızın her yerinde bilinçli ya da bilinçssiz olarak kullanırız.

Hikmet Felsefe midir?

Felsefe teriminin İslam dünyasındaki karşılığıdır hikmet. Felsefe kaynağı itibari ile akla, hikmet ise inanca dayanmaktadır. 

Felsefenin Amaçları Nelerdir?

Felsefi düşünce ilk olarak insanın kendi varlığını sorgulaması ile başlar. Kendi varlığıyla birlikte kendisiyle ilişkili olan her şeyi sorgulamaya başlar. Felsefi düşüncenin normal düşünceden farkı ise soyut olmasıdır. Felsefi düşünce önceden kazanılmış bilgiler üzerine düşünme, sorgulama ve açıklama ile oluşur.

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri:

- Eleştirel ve sorgulayıcıdır.

- Felsefi düşünce akla dayalıdır.

- Merak ve hayret duygusuyla başlar.

- Bilgi varlık ve değer üzerine bir sorgulamadır.

- Refkesiftir.

- Yığılımlı ilerler.

- Şüphe etmeyi gerektirir.

- Sistemlidir.

- Evrenseldir.

Filozof Nedir?

Düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı felsefi sorular sorabilen kimsedir. Sürekli arayış içindedir.

Bazı ünlü filozof isimleri;

- Konfüçyüs

- Sokrates

- Platon

- Aristoteles

- İbn-i Sina

- Thomas Aquinas

- Descart

- Francis Bacon

- Immanuel Kant

- John Stuart Mill

- Hegel

İlk Filozof Thales Kimdir?

Felsefe ile ilgilenen ilk bilim adamı ve filozof, batı felsefesinin babası olarak adlandırılan antik Yunan filozofu Miletos'lu Thales'dir.Ünlü felsefecinin ilk yılları hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte doğum ve ölüm tarihleri ​​bile kesin değildir. Türkiye'nin batı sahillerindeki eski Yunan İonia kentinde Aydın yakınlarında bulunan Milet şehrinde doğduğu düşünülüyor.58. Olimpiyat oyuları M.Ö. 548-544 arasındaki döneme denk gelmektedir. Bu hesaplamaya göre Thales M.Ö. 626 ve 623 arasında doğmuştur.Bazı kaynaklara göre, Thales evlenmiş ve Cybisthus adında bir oğlu olmuştur. Bazı kaynaklara göre ise hiç evlenmemiştir. Thales’in “On the Solstice” ve “On the Equinox” adlı eserleri yazdığı söylenir; fakat iki eserde yok olmuştur. Bu sebeple araştırmacıların bazıları Thales’in herhangi yazılı bir eser bıraktığından kuşkuludur. “Metafizik” kitabında Aristo, Thales’in her şeyin sudan çıktığına ve yeryüzünün suya daldığına inandığını söyler. Seneca’ya göre, filozof, yüzen yeryüzü teorisini depremleri açıklamak için kullanmıştır.