Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir? Felsefe kimi zaman bir ders adı, kimi zaman bir bölüm adı olarak karşımıza çıkıyor. Peki felsefe nedir? Sözlük anlamına baktığımızda var olanların kaynağını, varlığını, anlamını, nedenini düşünme, bilimsel olarak araştırma anlamına geliyor. Bir bilginin, bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü olduğunu da söyleyebiliriz. Sosyolojik açıdan aslında çoğu kişinin aklına tam olarak ne olduğu oturmaya da bilir. Bunun nedeni çok soyut bir bilim dalı olmasıdır. Bu yüzdendir ki Felsefe yapmak ya da felsefeyi anlamak herkesin harcı değildir. Üzerinde gerçekten düşünülmesi ve analiz yapılması gerekir. Bu çalışmaların sonucunda hiç bir zaman tam olarak kesinlik olmayabilir. Ya da hiç bir zaman bir cevap sizin tatmin etmeyebilir.

Felsefe Nedir?
felsefe

Felsefe Nedir?

Felsefe kimi zaman bir ders adı, kimi zaman bir bölüm adı olarak karşımıza çıkıyor. 

Peki felsefe nedir? 

Sözlük anlamına bakarsak "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "philia"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. Philosophia=bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir.

Sözlük anlamına baktığımızda var olanların kaynağını, varlığını, anlamını, nedenini düşünme, bilimsel olarak araştırma anlamına geliyor. Bir bilginin, bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü olduğunu da söyleyebiliriz. Sosyolojik açıdan aslında çoğu kişinin aklına tam olarak ne olduğu oturmaya da bilir. Bunun nedeni çok soyut bir bilim dalı olmasıdır. Bu yüzdendir ki Felsefe yapmak ya da felsefeyi anlamak herkesin harcı değildir. Üzerinde gerçekten düşünülmesi ve analiz yapılması gerekir. Bu çalışmaların sonucunda hiç bir zaman tam olarak kesinlik olmayabilir. Ya da hiç bir zaman bir cevap sizin tatmin etmeyebilir.

Felsefe en basit tabiriyle ve filozofların değimiyle bitmeyen bir yol ve araştırma sürecidir. Gerçek bilgi ve hayatın anlamı yolunda durmadan hareket etmek kısacası yolda olmaktır. Felsefe insanların hayatını değiştimekten ziyade onların hayatın ne olduğunu arama sürecidir. Unutmayın Felsefe hiçbir zaman elle tutulur bir şey değildir.

Felsefe Neyi Arar?

Peki Felsefe tam olarak neyi arar? sorusu çok eski çağlardan bu yana sorulmakta ve bizzat bu soru, felsefecilerin arayışlarından birisi olmaktadır. Kişisel yaşamın derinliklerine dair düşünceler ortaya atılmakta, hatta felsefenin alanı, kapsamı çağa göre değişiyor. Daha çok soyut düşünüş, soyut düşünce üretimi en çok hayatın anlamı olsa da birden çok farklı alanla ilgilenmiştir.

Felsefe için Gerçek nedir? de en büyük sorulardan biridir. Ona da buradaki linkten ulaşabilirsiniz.